מערכות סולאריות » פרויקטים » פרופילי הגליל

פרופילי הגליל

התקנת מערכת סולארית מסחרית לחברת פרופילי הגליל באזור התעשייה בכרמיאל