שמרת הזורע

התקנת מערכת סולארית על גג מפעל של למעלה מ-3000 מ”ר. אזור התעשיה בר-לב